• Božo Trivanović, direktor                                                Tel: 044/871-178
    Ivan Vukadin, viši referent za komunalne djelatnosti      Tel: 044/871-910

 

 

Sadržaj dolazi uskoro.