KUD "Pounjski pleter" osnovan je 1998. godine. Za sada broji 20 članova. U KUD-u aktivno rade sekcije malih i velikih tamburaša, dok je folklorna sekcija u osnivanju. Tamburaši redovito vježbaju a također nastupaju  i na raznim maifestacijama na području Općine Dvor. Gostuju na pozive drugih KUD-ova na područjima njhovih općina i gradova. Posebno su ponosni na mnoga gostovanja na "RADIO QUIRINUSU" gdje su postigli dobru slušanost .

 G A L E R I J A    S L I K A    KUD-a POUNJSKI PLETER 

{flv}kud{/flv}

ImageImage

Članovi KUD-a rade na očuvanju tradicije, običaje, pjesama i plesova Hrvatskog Pounja, pa tako učestalo kontaktiraju sa starijim građanima i na taj način prikupljaju folklornu građu za svoje nastupe.

U 2006. godini prioriteti KUD-a su:

  • očuvanje kulturne baštine Hrvatskog Pounja- običaji, ples, pjesma
  • očuvanje izvorne narodne nošnje
  • podizanje razine znanja i svijesti kod mlađih generacija
  • osnivanje folklorne sekcije.

     Mole zainteresirane građane koji mogu pomoći svojim znanjem i mogućnostima da se priključe radu KUD-a i tako pomognu ostvarenje zacrtanih ciljeva.

Novčani doprinos možete uplatiti na ŽR: 2407000-1188008645 kod OTP Banka d.d. Zadar

Image

Kontakt podaci:

adresa: Trg bana Josipa Jelačića 9, 44 440 Dvor

tel/fax: 044/876-149

mob: 091/591-25-66

email: 

ŽR: 2407000-1188008645, OTP Banka d.d. Zadar

predsjednik Udruge: Marija Vuković