Projekt se odnosi na izvođenje radova na izgradnji vooopskrbnog cjevovoda za naselja Donji i Gornji Javoranj, koji je ujedno i transportni cjevovod za naselje Paukovac. Iz postojeće vodospreme Lebrenica gravitacijski će se opskrbljivati dio sustava.

Za dio sustava u kojem nije moguća gravitacijska opskrba, planirano je izvesti tlačni sustav, a prema tome i crpnu stanicu. Glavni cilj projekta je doprinjeti demografskom i gospodarskom razvoju područja Općine Dvor. Očekivani rezultati jesu izgrađen gravitacijski i tlačni cjevovod naselja Donji i Gornji Javoranj, izgrađena crpna stanica, izgrađen sustav vodoopskrbe Gornji i Donji Javoranj koji se koristi od strane predmetnog područja.

Projekt je financiran u iznosu od 5.321.838,50 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7 .2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije» – provedba tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda». Radove izvodi VODOTEHNIKA d.d., Zagreb. Vrijednost ugovorenih radova je 3.606.700,88 kuna s PDV-om u trajanju od 12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao od strane nadzornog inženjera.