Folder GRAÐEVINSKE ZONE NASELJA

Za pregled karti potrebno je skinuti i instalirati program AUTODESK DWF VIEWER

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
default BRÐANI ZRINSKI (3670 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 2.68 MB)
default BUINJA (2655 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 1.67 MB)
default DIVUŠA (2840 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 701 KB)
default DOBRETIN 1 (3100 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 727 KB)
default DOBRETIN 2 (3134 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 819 KB)
default DRAŠKOVAC (2686 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 578 KB)
default DVOR (3542 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 1.14 MB)
default ÈAVLOVICA (3416 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 763 KB)
default GAGE 1 (2532 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 1.27 MB)
default GAGE 2 (2557 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 1.04 MB)
default GAGE 3 (2591 preuzimanje) Popular Preuzmi (dwf, 591 KB)
default GLAVIÈANI (2713 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 586 KB)
default GOLUBOVAC DIVUŠKI (2786 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 992 KB)
default GORIÈKA (3107 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 1.18 MB)
default GRABOVICA (2575 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 706 KB)
default GRMUŠANI (3080 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 942 KB)
default GVOZDANSKO (2706 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 796 KB)
default JAVNICA 1 (2953 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 932 KB)
default JAVNICA 2 (3003 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 1.10 MB)
default JAVNICA 3 (2879 preuzimanja) Popular Preuzmi (dwf, 853 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281