Folder Planovi nabave

Dokumenti

pdf V izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu New

Objavila 10 preuzimanja

document IV izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor Popular

Objavila 107 preuzimanja

 

document III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor Popular

Objavila 130 preuzimanja

pdf I. IZMJENA PLANA NABAVE KOMUNALAC Popular

Objavila 289 preuzimanja

 

document Plan Nabave 2021. III IZMJENA Popular

Objavila 279 preuzimanja

 

document I izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu Popular

Objavila 243 preuzimanja

 

pdf Plan nabave Komunalac Dvor d.o.o Popular

Objavila 301 preuzimanje

 

pdf Plan nabave Dvorkom d.o.o Popular

Objavila 309 preuzimanja

 

document Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka u radu 17.01.2022. Popular

Objavila 270 preuzimanja

 

document Plan nabave za 2022. Godinu Popular

Objavila 432 preuzimanja

 

document XV izmjena i dopuna plana nabave Popular

Objavila 334 preuzimanja

 

document XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021. godinu Popular

Objavila 367 preuzimanja

 

document XIII Izmjena i dopuna plana nabave općine Dvor za 2021.godinu Popular

Objavila 381 preuzimanje

 

document II izmjene Plana nabave za 2021. Popular

Objavila 406 preuzimanja

 

pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Popular

Objavila 420 preuzimanja

 

document XII izmjene i dopune Plana nabave Popular

Objavila 403 preuzimanja

document XI izmjena i dopuna Plana nabave Popular

Objavila 384 preuzimanja

document X. Izmjene i dopune Plana nabave Popular

Objavila 385 preuzimanja

document IX. Izmjene i dopune Plana nabave Popular

Objavila 420 preuzimanja

document VIII izmjene I dopune Plana nabavez za 2021.godinu Popular

Objavila 460 preuzimanja

 

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281