Folder Izbori i glasovanja

Dokumenti

document Kandidacijske liste VMO Divuša Popular

Objavila 271 preuzimanje

pdf Odluka o izboru članova Vijeća Općine Dvor Popular

Objavila 1504 preuzimanja

document Tablica za poptise birača

Objavila 63 preuzimanja

document OMO 1 i 2 obrazac Popular

Objavila 1172 preuzimanja

document OBVEZATNE UPUTE ZA IZBORE MO BR I 2016 redoslijed radnji Popular

Objavila 1140 preuzimanja

document OBRAZAC PRIJEDLOG KANDIDATURE NEFORMALNA SKUPINA MLADIH Popular

Objavila 1178 preuzimanja

document OBRAZAC PRIJEDLOG KANDIDATURA Popular

Objavila 1195 preuzimanja

document OBRAZAC POPIS ČLANOVA NEFORMALNE SKUPINE MLADIH Popular

Objavila 103 preuzimanja

document OBRAZAC IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA SAVJETA MLADIH Popular

Objavila 114 preuzimanja

document Dvor Popular

Objavila 1303 preuzimanja

document OBAVIJEST O SAZIVU MJESNIH ZBOROVA GRAĐA NA PODRUČJU OPĆINE DVOR Popular

Objavila 125 preuzimanja

document 2015 6 rezultati manjine vijece 2015 Popular

Objavila 1610 preuzimanja

document 2015 5 Rjesenje o odredjivanju birackih mjesta 31 05 2015 Popular

Objavila 1242 preuzimanja

document Rješenje o određivanju biračkih mjesta - izbor predsjednika RH Popular

Objavila 2068 preuzimanja

document Rješenje o određivanju biračkih mjesta - 12.10.2014 Popular

Objavila 2064 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281