Folder Izbori i glasovanja

Dokumenti

pdf ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU Popular

Objavila 2398 preuzimanja

pdf Rješenje o određivanju biračkih mjesta Popular

Objavila 1795 preuzimanja

document Odluka OIP Općine Dvor o visini troškova lokalnih izbora Popular

Objavila 1201 preuzimanje

pdf Konačni rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Dvor Popular

Objavila 1940 preuzimanja

document Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Dvor Popular

Objavila 1212 preuzimanja

document Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Popular

Objavila 1578 preuzimanja

document Rezultati izbora za općinskog načelnika Popular

Objavila 1687 preuzimanja

pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 2132 preuzimanja

pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 2485 preuzimanja

pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 2327 preuzimanja

pdf SDP HNS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 2055 preuzimanja

pdf NS BDS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 2017 preuzimanja

pdf HSS DSS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 2054 preuzimanja

pdf HDZ KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 2093 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281