Folder Planovi nabave

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
default VI izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor za 2022.docx (3 preuzimanja) New Preuzmi (, 88 KB)
pdf II IZMJENA PLANA NABAVE KOMUNALAC DVOR (64 preuzimanja) Preuzmi (pdf, 1.09 MB)
pdf V izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu (79 preuzimanja) Preuzmi (doc, 24 KB)
document IV izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor (203 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor (214 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 18 KB)
pdf I. IZMJENA PLANA NABAVE KOMUNALAC (414 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 900 KB)
document Plan Nabave 2021. III IZMJENA (405 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 29 KB)
document I izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu (316 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 23 KB)
pdf Plan nabave Komunalac Dvor d.o.o (401 preuzimanje) Popular Preuzmi (pdf, 753 KB)
pdf Plan nabave Dvorkom d.o.o (421 preuzimanje) Popular Preuzmi (pdf, 793 KB)
document Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka u radu 17.01.2022. (362 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 88 KB)
document Plan nabave za 2022. Godinu (616 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 23 KB)
document XV izmjena i dopuna plana nabave (430 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 18 KB)
document XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021. godinu (443 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 18 KB)
document XIII Izmjena i dopuna plana nabave općine Dvor za 2021.godinu (475 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document II izmjene Plana nabave za 2021. (493 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 12 KB)
pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (498 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 190 KB)
document XII izmjene i dopune Plana nabave (493 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document XI izmjena i dopuna Plana nabave (462 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 18 KB)
document X. Izmjene i dopune Plana nabave (460 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 18 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281