Sjednica  će se održati u utorak, 30. kolovoza 2016. godine, s početkom u 9,00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Donošenje Odlike o socijalnoj skrbi

  3. Donošenje Odluke o korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Dvor u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe na području Općine Dvor
  4. Obavijest o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor
  5. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova izobrazbe i polaganja ispita za sigurno rukovanje i primjenu pesticida
  6. Donošenje Odluke o financiranju nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Dvor u školskoj godini 2016./2017.
  7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan upisa djece za pedagošku 2016./2017. godinu u Dječjem vrtiću „Sunce“ Dvor
  8. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor za razdoblje od 01.01.2016. do 30.6.2016. godine
  9. Donošenje zaključka po podnesenom izvještaju o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2016. do 30.6.2016. godine

Predsjednik Vijeća

Stjepan Buić

 

pdf SAZIV ZA 19 SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA DVOR (40 KB)