smallpreview11. sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09, 13/10, 15/13  i 30/14), 

S A Z I V A M

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

 koja će se održati u srijedu, 22. travnja 2015. godine, s početkom u   11:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.  Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Razmatranje prijedloga Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Zagreb za sudjelovanje lokalne zajednice u postupku odabira lokacije centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada
  3. Namjera Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, da se isti skladišti u Općini Dvor na lokaciji „Čerkezovac“

 Predsjednik Vijeća
Stjepan Buić


document Saziv za 11 sjednicu Vijeća 14 04 2015