smallpreviewOpis poslova i podaci o plaći radnog mjesta namještenika za obavljanje privremenih poslova javnih radova, te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

Opis poslova:

I.Sakupljanje naplavljenog, ekološki neprihvatljivog, nerazgradivog otpada pored rijeke Une (plastika, gume, glomazni metalni otpad) u dužini od 40 km, polazeći od prirodnih plaža u Dobretinu, Javorniku, Matijevićima, Dvoru, Struzi Banskoj, Golubovcu Divuškom i Divuši,
II.Uređenje starih vodenica uz gornji tok potoka Žirovnice: omogućavanje prilaza, pravljenje stepenica i postavljanje rukohvata,
III.Sakupljanje otpada, uređivanje prilaza, postavljanje nadstrešnica i klupa na lokacijama starih gradova Gvozdansko, Zrin, Pedalj i Javnica,
IV.Označavanje i omogućavanje prilaza izvorima pitke vode u Zrinskoj gori.

Podaci o plaći:

Plaća u bruto iznosu je 3.553,66 Kn                                                

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja i putem intervjua koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju iz općeg znanja.

document Opis poslova i podaci o placi javni radovi 2015 (26 KB)