Besplatni udžbenici za dvorske osnovnoškolce! icon Besplatni udžbenici za dvorske osnovnoškolce!

 

UNICEF i Općina Dvor financiraju nabavu udžbenika dvorskim osnovnoškolcima!

                Na prijedlog načelnika Općine Dvor Nikole Arbutine UNICEF je prihvatio učešće u nabavi udžbenika za dvorske osnovnoškolce.

Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 31.07.2014. godine, donijelo je Odluku o financiranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Dvor u školskoj 2014./2015. godini.

Polovina sredstava  osigurat će se iz općinskog proračuna a drugu polovicu donirat će UNICEF! Bit će to velika pomoć obiteljima sa školskom djecom.

                Postupak će se provoditi podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor. Uz zahtjev se moraju priložiti:

- preslika osobne iskaznice jednog roditelja,

- potpisana izjava jednog roditelja da učenici nisu stekli pravo na financiranje ili sufinanciranje udžbenika po nekoj drugoj osnovi, a ako jesu, izjava o iznosu na koji su stekli pravo po toj drugoj osnovi,

- original računa za kupljene udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva na kojem je vidljivo da je uplata izvršene. Račun mora biti naslovljen na ime i prezime jednog roditelja učenika.