banner nabava dvor

Razno

I.  Od ukupno 2836 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 811 birača, odnosno 28,60%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 811 birača, odnosno 28,60%. Važećih glasačkih listića utvrđeno je 779, odnosno 96,05%. Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je 32, odnosno 3,95%.

 

II. Kandidatkinje/kandidati dobile/dobili su sljedeći broj glasova:

 

1. MIROSLAV KRSTINIĆ                                                                              383   glasa

2. RADE KEPČIJA                                                                                      354   glasa

3. BOŽIDAR PRIBIČEVIĆ                                                                             329   glasova

4. DRAGAN ŠAŠO                                                                                      326   glasova

5. MIROSLAV DRAGELJEVIĆ                                                                      318   glasova

6. BRANISLAV JOKA, dipl. ing.                                                                   318   glasova

7. MARIJAN JANOŠEVIĆ                                                                            315   glasova

8. LJUBOMIR STOJAKOVIĆ                                                                        308   glasova

9. MARKO TEPŠIĆ, dipl. ing.                                                                       288   glasova

10. MILAN ĆALIĆ, dipl. ing.                                                                           281   glas

11. MILANA MARINOVIĆ                                                                               276   glasova

12. ĐURO ĐERMANOVIĆ                                                                              275   glasova

13. SAŠA LIČINA, prof.                                                                                 273   glasa

14. MILIĆ MILINKOVIĆ                                                                                   270   glasova

15. SIMO RAJŠIĆ                                                                                         262   glasa

16. PETAR CVETANOVIĆ                                                                              237   glasova

17. ŽELJKO SLAVULJ                                                                                  237   glasova

18. NENAD ILIBAŠIĆ, ing.                                                                             217   glasova

19. MLADEN ŽUNIĆ, dipl. ing.                                                                       217   glasova

20. VLADO RIBIĆ                                                                                          202   glasa

 

III.  U Vijeće srpske nacionalne manjine izabrane/izabrani su sljedeće/sljedeći kandidatkinje/kandidati:

 

 1. MIROSLAV KRSTINIĆ

2. RADE KEPČIJA

3. BOŽIDAR PRIBIČEVIĆ

4. DRAGAN ŠAŠO

5. MIROSLAV DRAGELJEVIĆ

6. BRANISLAV JOKA, dipl. ing.

7. MARIJAN JANOŠEVIĆ

8. LJUBOMIR STOJAKOVIĆ

9. MARKO TEPŠIĆ, dipl. ing.

10. MILAN ĆALIĆ, dipl. ing. 

 

document Rezultati manjine vijeće 2015 (4.18 MB)

|

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada

smallpreviewREPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/15-01/16 URBROJ: 2176/08-02-15/01 Dvor, 22. travnja 2015.

Temeljem čl. 30. Statuta Općine Dvor /Službeni vjesnik Općine Dvor 31/09, 13/10, 15/13, 30/14/, Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj dana 22. travnja 2015. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

|

Opširnije...

smallpreviewObiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj i najviše ih je izgrađeno prije 1987. godine te imaju nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju.
 27. ožujka 2014. Vlada Republike Hrvatske donosi Program energetske obnove obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 Cilj je energetski obnoviti obiteljske kuće kako bi se povećala energetska učinkovitost kućanstava, smanjili mjesečni troškovi za energiju i vodu za 30% pa do čak 60% te ukupno poboljšala kvaliteta života.
 Istovremeno, provedba programa uključuje i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka.
 Provedba programa doprinosi čišćem okolišu i ublažavanju klimatskih promjena te donosi direktnu i mjerljivu koristi građanima, gospodarstvu i društvu u cjelini.

pdf VODIC Kako do sredstava za energetsku obnovu kuca (529 KB)

|
Stranica 8 od 16

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor