banner nabava dvor

Razno

I.

Općinsko vijeće Općine Dvor pokreće postupak za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), koji se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Općine Dvor.

II.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općine Dvor, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih ima pet (5) članova koje bira Općinsko vijeće na vrijeme od tri (3) godine.

|

Opširnije...


Na tamelju čl. 20. st. 1. i st. 3. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) i čl. 40. Statuta Općine Dvor ( „Službeni vjesnik“ Općine Dvor broj 31/09., 13/10., 15/13. i 30/14.), načelnik Općine Dvor donio je 19. listopada 2015. godine V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2015. godinu

|

Opširnije...

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. donosi niz mjera za razvoj ruralnog područja koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unapređenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. U skladu s tim Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., poziva Vas na prezentaciju Mjere 4. Ulaganje u fizičku imovinu i Mjere 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja,

koja će se održati u DVORU, Trg bana J.Jelačića 10 u prostoru općinske Vijećnice6. listopada 2015. godine s početkom u 10 sati.

|

Opširnije...

Stranica 6 od 16

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor