banner nabava dvor

Razno

smallpreviewObavijest o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor i Odluku Općinskog vijeća Općine Dvor o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor KLASA: 350-02/15-01/01, URBROJ: 2176/08-02-15/01 od 30. studenog 2015. godine.

 

pdf Obavijest o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor
(337 KB)
pdf Odluka Općinskog vijeća Općine Dvor o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (1.14 MB)

|

 

smallpreviewSjednica će se održati u utorak, 01. ožujka 2016. godine, s početkom u 9,00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

 2. Informacija o prijedlogu Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog gorima (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

 3. Informacija o Strateškoj studiji za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. Godine)

 4. Donošenje Zaključaka po podnesenim izvještajima o radu i financijskim izvještajima za 2015.

  1. Dječjeg vrtića „ Sunce“ Dvor

  2. Knjižnice i čitaonice Dvor

  3. ODCK Dvor

 5. Donošenje Odluke o nabavi kamenog agregata za 2016.

 6. Usvajanje Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2015.

 7. Usvajanje Izvješća o izvršavanju Programa gradnje građevina za gospodarenje otpadom za 2015.

 8. Usvajanje Izvješća o izvršavanju Programa komunalne infrastrukture za 2015.

 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Dvor

 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu grobnih mjesta na korištenje na određeno vrijeme na grobljima na području Općine Dvor

 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa na području Općine Dvor

 13. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dvor

 14. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Dvor

 15. Donošenje Zaključka po zahtjevu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom u vezi postavljanja spomen obilježja po zahtjevu UBBDRH

 16. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvještaju o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Buić 

document Saziv za 16 sjednicu Vijeća 02 03 2016

|

smallpreviewUz pomoć sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije žitelji općine Dvor dobili su dva vrijedna infrastrukturna projekta.

Izvedeni su radovi uređenje kolnika i nogostupa u ulici Mile Blaževića- Čađe i Ulici Hrvatskog proljeća, I odvojak čija ukopna vrijednost je 424.654,36. Od toga su 352.000,00 kuna sredstva Ministarstva.

|

Opširnije...

Stranica 5 od 16

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor