sjednica će se održati u utorak, 14. lipnja 2022. godine s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DVOR

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/22-01/04

URBROJ. 2176-8-02-22-3

Dvor, 02. lipnja 2022.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor (“Službeni vjesnik”, broj 07/21),

S A Z I V A M

09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor

koja će se održati u utorak, 14. lipnja 2022. godine s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

  2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dvor

  3. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Dvor

  4. Donošenje Zaključka po Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

  5. Donošenje Zaključka po Izvješću o izvršavanju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.

  6. Donošenje Godišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za 2021.

  7. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dvor za 2022.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Stjepan Buić