SAZIVAM  09. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR koja će se održati u utorak, 23. prosinca 2014. godine, s početkom u   09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

         

   Za sjednicu predlažem slijedeći

                        Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Donošenje odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u 2015. godini
  3. Donošenje Odluke o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor
  4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
  5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  7. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dvor za 2014. godinu
  8. Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dvor za 2015. godinu
  9. Donošenje II Izmjena i dopuna proračuna Općine Dvor za 2014. godinu              

Predsjednik Vijeća  Stjepan Buić

document  Saziv za 09. sjednicu Vijeća