Građani sa područja Općine Dvor, koji imaju pitanja vezana za obnovu nakon potresa, mogu da se obrate službenicima u Centru za obnovu, Trg Stjepana Radića 8, Petrinja, svakog radnog dana od 8 do 16 sati.

Službenici stoje na raspolaganju na slijedećim brojevima telefona;
044/555-290, 044/555-298, 044/555-296, 044/555-292, 044/555-291, 044/555-294, 044/555-295

U centru za obnovu su službenici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Fonda za obnovu, Ministarstva poljoprivrede i Sisačko-moslavačke županije.