Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško je objavio da je 31. 03. 2020. godine preuzeo od Ministarstva zaštite okoliša i energetike na uporabu lokaciju bivšeg vojnog skladišta „Čerkezovac“ u općini Dvor.

Za tu informaciju sam saznao iz medija, a ne od Fonda kao provedbenog tijela ili MUP-a kao regulatornog tijela. U usvojenoj Strategiji o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i usvojenom Nacionalnom programu ističe se da je transparentnost i komunikacija s javnošću ključna u postupku zbrinjavanja radioaktivnog otpada. 

 Ovim činom pokazalo se, kako se komunicira s javnošću i koliki je nebitan stav lokalne zajednice. Preuzimanje lokacije Čerkezovac u ruke Fonda obavljeno je nažalost, čak u sadašnjim izvanrednim okolnostima u kojima se Hrvatska nalazi.

Stav građana općine Dvor iskazan na Zborovima građana i Općinskog vijeća 22.04. 2015. godine je da se protivimo zbrinjavanju radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac. Taj stav smo potvrdili i na Općinskom vijeću 26. 10. 2019. godine.

Naš stav je od početka jasan i nedvosmislen, a taj je da se radioaktivni otpad ne zbrinjava na području Općine Dvor. Taj stav zastupam u ime građana Općine Dvor i u svoje osobno ime.

  • 04. 2020. godine

 

Načelnik:
 Niklola Arbutina