Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor provest će se u razdoblju od 01.  do 30. rujna 2010. godine.

Prijedlog plana bit će izložen radnim danom u općinskoj vijećnici od 01. do 30. rujna 2010. godine od 09,00 do 13,00 sati.

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor održat će se 14. rujna 2010. u Dvoru, Trg bana Josipa Jelačića 10 u prostoru Općinske vijećnice, s početkom u 12,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Dvor mogu se dati za vrijeme trajanja Javne rasprave:

  • u pisanom obliku u Uredu načelnika Općine Dvor, soba br. 1 ili dostaviti poštom na adresu: Općina Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10
  • upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i javnog izlaganja Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi.