Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje upravitelja Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Dvor objavilo je

P O Z I V za prethodnu provjeru znanja i sposobnost

 

P O Z I V za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (intervju) i obavijest o rezultatima pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da su na pisanom testiranju dana 10. veljače 2010. godine kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:

Trivanović Božo, Javornik 1L, Dvor, 7,5  ili 75 %  mogućih bodova

Poznanović Slavko, Donji Žirovac 0, Dvor,7,5 ili 75 %   mogućih bodova

Žunić Mladen, Donji Javoranj 48, Dvor,8 ili 80 %  mogućih bodova

Pavlović Branislav, Dvor, ul. Grada Vukovara 64, 8,5 ili 85 %  mogućih bodova