DVOR
PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE
 

DVOR

UKUPNO

broj birača na obrađenim biračkim mjestima

8.871

pristupilo glasovanju

2.931

33,04 %

broj važećih listića

2.782

94,95 %

broj nevažećih listića

148

5,05 %

 

LISTE

BROJ GLASOVA

POSTOTAK

1.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS
NIKOLA ARBUTINA - nositelj liste

718

25,81 %

2.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
FRANJO JURANOVIĆ - nositelj liste

452

16,25 %

3.

NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA - DRAGANA MARČINKOVIĆ, dr.vet.med.
DRAGANA MARČINKOVIĆ, dr.vet.med. - nositelj liste

389

13,98 %

4.

BANIJSKA DEMOKRATSKA STRANKA - BDS
MARIJAN JANOŠEVIĆ - nositelj liste

268

9,63 %

5.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
JURE TOMIĆ - nositelj liste

245

8,81 %

6.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
ZORAN TESLA - nositelj liste

189

6,79 %

7.

SRPSKA NARODNA STRANKA - SNS
ÐURO ÐERMANOVIĆ - nositelj liste

150

5,39 %

8.

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
MIJAT BARIĆ - nositelj liste

137

4,92 %

9.

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
BOŽIDAR PRIBIČEVIĆ - nositelj liste

123

4,42 %

10.

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
BRANISLAV PAVLOVIĆ, dipl.oecc. - nositelj liste

111

3,99 %

 

 

DVOR
PRIVREMENI NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE

 

DVOR

UKUPNO

broj birača na obrađenim biračkim mjestima

8.871

pristupilo glasovanju

2.931

33,04 %

broj važećih listića

2.785

95,05 %

broj nevažećih listića

145

4,95 %

 

KANDIDATI

BROJ GLASOVA

POSTOTAK

1.

NIKOLA ARBUTINA
MILOŠ MRKOBRADA - zamjenik
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

835

28,49 %

2.

FRANJO JURANOVIĆ
STJEPAN BUIĆ - zamjenik
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

513

17,50 %

3.

DRAGANA MARČINKOVIĆ, dr.vet.med.
MILAN RUDIĆ, dipl.iur. - zamjenik
DRAGANA MARČINKOVIĆ, dr.vet.med. - NEZAVISNI KANDIDAT

450

15,35 %

4.

BRANISLAV JOKA, dipl.ing.
mr.sc. SNJEŽANA PAVLOVIĆ, dr.vet.med. - zamjenik
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

434

14,81 %

5.

VESNA CVETANOVIĆ
RATKO VRHOVAC - zamjenik
BANIJSKA DEMOKRATSKA STRANKA - BDS

225

7,68 %

6.

BOŽIDAR SLAVULJ
ÐURO ÐERMANOVIĆ - zamjenik
SRPSKA NARODNA STRANKA - SNS

136

4,64 %

7.

AHMET PALISLAMOVIĆ
BOŽIDAR PRIBIČEVIĆ - zamjenik
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

99

3,38 %

8.

BRANISLAV PAVLOVIĆ, dipl.oecc.
MILORAD TOMAŠEVIĆ, prof. - zamjenik
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

93

3,17 %