ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE  D V O R

 

  1. Kandidat : NIKOLA ARBUTINA         

            Zamjenik kandidata :MILOŠ MRKOBRADA 

            SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA ( SDSS)


  1. Kandidat : VESNA CVETANOVIĆ         

            Zamjenik kandidata : RATKO VRHOVAC 

            BANIJSKA DEMOKRATSKA  STRANKA ( BDS)

 

  1. Kandidat : BRANISLAV JOKA,dipl.ing         

            Zamjenik kandidata : mr.sc. SNJEŽANA PAVLOVIĆ,dr.vet.med. 

            SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE( SDP)

 

  1. Kandidat : FRANJO JURANOVIĆ         

            Zamjenik kandidata :STJEPAN BUIĆ 

            HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ)

 

  1. Kandidat : DRAGANA MARČINKOVIĆ, dr.vet.med.         

            Zamjenik kandidata :MILAN RUDIĆ, dipl.iur 

            NEZAVISNI KANDIDAT

 

  1. Kandidat : AHMET PALISLAMOVIĆ         

            Zamjenik kandidata : BOŽIDAR PRIBIČEVIĆ 

            HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI (HNS-LD)

 

  1. Kandidat : BRANISLAV PAVLOVIĆ,dipl.oecc         

            Zamjenik kandidata : MILORAD TOMAŠEVIĆ,prof 

            HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

 

  1. Kandidat : BOŽIDAR SLAVULJ         

            Zamjenik kandidata : ÐURO ÐERMANOVIĆ 

            SRPSKA NARODNA STRANKA ( SNS)