ZBIRNA LISTA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE  D V O R 

 

 1. BANIJSKA DEMOKRATSKA STRANKA ( BDS ), Nositelj liste: Marijan Janošević
 2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ( HDZ) , Nositelj liste: Franjo Juranović  
 3. HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS), Nositelj liste: Božidar Pribičević                 
 4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), Nositelj liste: Zoran Tesla
 5. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP), Nositelj liste: Mijat Barić
 6. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU), Nositelj liste: Branislav Pavlović, dipl.oecc.
 7. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA, Nositelj liste: Dragana Marčinković,dr.vet.med.
 8. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA ( SDSS), Nositelj liste: Nikola Arbutina
 9. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), Nositelj liste: Jure Tomić
 10. SRPSKA NARODNA STRANKA ( SNS), Nositelj liste: Ðuro Ðermanović

BANIJSKA DEMOKRATSKA STRANKA (BDS)

Nositelj liste: MARIJAN JANOŠEVIĆ 

 1. Marijan Janošević, Srbin, Dvor, Mile Blaževića – Čađe 13, broj O.I. 14588966, Dvor
 2. Petar Cvetanović, Srbin, Dvor, Gornja Oraovica 47, broj O.I. 14508433, Dvor
 3. Milorad Rogo, Srbin, Dvor, Pedalj 24, broj O.I. 103377071, Dvor
 4. Željko Slavulj, Srbin, Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 20, broj O.I. 15427899, Dvor
 5. Petar Vicković, Srbin, Dvor, Grada Vukovara 32, broj O.I. 102205753, Dvor
 6. Ljiljana Grčić, Srpkinja, Dvor, Hrtić 21, broj O.I. 15324328, Dvor
 7. Nikola Resanović, Srbin, Dvor, Matijevići, Ivana Gundulića 1, broj O.I. 15084494, Dvor
 8. Nikola Arbutina, Srbin, Dvor, Vanići 41F, broj O.I. 101270223, Dvor
 9. Dražen Bjelobrk, Hrvat, Dvor, Matijevići, 5. kolovoza 1995. br. 129, broj O.I. 102218432, Dvor
 10. Milan Čubra, Srbin, Dvor, Gornji Dobretin b.b., broj O. I. 15084475, Dvor
 11. Mara Durmanić, Srpkinja, Dvor, Kepčije 51, broj O.I. 103320080, Dvor
 12. Vesna Santrač, Srpkinja, Dvor, Donja Stupnica 19, broj O.I. 14508485, Dvor
 13. Joso Ivančić, Hrvat, Dvor, Mile Blaževića-Čađe 31, broj O.I. 102544517, Dvor
 14. Dragan Resanović, Srbin, Dvor, Grmušani 40, broj O.I. 15141097, Dvor
 15. Stojan Rudež, Srbin, Dvor, Rudeži 16, broj O.I. 101648378, Dvor      

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

Nositelj liste: Franjo Juranović

 1. Franjo Juranović, Hrvat, Dvor, Kozibrod 52, broj O.I. 14865738, Dvor
 2. Ljerka Pavlović, Hrvatica, Dvor, Golubovac Divuški 40, broj O.I. 102203514, Dvor
 3. Marija Bilješković, Hrvatica, Dvor, Unčani 51, broj O.I. 101725146, Dvor
 4. Stjepan Buić, Hrvat, Dvor, Divuša 14, broj O.I. 15497377, Dvor
 5. Pero Grgić, Hrvat, Dvor, A. Starčevića 13, broj O.I. 102047856, Dvor
 6. Jure Jukić, Hrvat, Dvor, Unčani 89, broj O.I. 103624880, Dvor
 7. Damir Matanović, Hrvat, Dvor, Grada Vukovara 8, broj O.I. 15200403, Dvor
 8. Jasminka Juranović, Hrvatica, Dvor, Kuljani 30, broj O.I. 15084412, Dvor
 9. Ivica Pavlović, Hrvat, Dvor, Golubovac Divuški 27, broj O.I. 14233165, Dvor
 10. Predrag Begić, Hrvat, Dvor, Zamlača 56a, broj O.I. 103604642, Dvor
 11. Zlatko Marčinković, Hrvat, Dvor, unčani 79, broj O.I. 100027168, Dvor
 12. Ivan Martić, Hrvat, Dvor, Ante Starčevića 10, broj O.I. 103045815, Dvor
 13. Antun Knežević, Hrvat, Dvor, Struga Banska 5, broj O.I. 15497294, Dvor
 14. Katarina Mikičić, Hrvatica, Dvor, Zamlača 19, broj O.I. 101856082, Dvor
 15. Nikola Mlađenović, Hrvat, Dvor, Golubovac Divuški 8, broj O.I. 103004022, Dvor

HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI (HNS-LD)

Nositelj liste: Božidar Pribičević 

 1. Božidar Pribičević, Srbin, Dvor, Grabovica 20, broj O.I. 102745512, Dvor
 2. Dragan Menićanin, Srbin, Dvor, Rujevac 115, broj O.I. 103269011, Dvor
 3. Milan Vule, Srbin, Donja Stupnica 30, broj O.I. 14399726, Dvor
 4. Damir Berberović, Hrvat, Dvor, Matijevići, Ivana Gundulića 2, broj O.I. 101546351, Dvor
 5. Janko Pribičević, Srbin, Dvor, Rudeži 1, broj O.I. 103430135, Dvor
 6. Ljubica Berberović, Srpkinja, Dvor, Matijevići, Ivana Gundulića 2, broj O.I.102058558, Dvor
 7. Predrag Joka, Srbin, Dvor, Grmušani 6, Broj O.I. 102786304, Dvor
 8. Ðuroslav Pribičević, Srbin, Dvor, Grabovica 19, broj O.I. 100291534, Dvor
 9. Milorad Maljković, Srbin, Dvor, Gornja Stupnica 41, broj O.I. 100955547, Dvor
 10. Zoran Kukić, Srbin, Dvor, Gorička 148, broj O.I. 15686501, Dvor
 11. Stanko Milić, Srbin, Dvor, Volinja 3, broj O.I. 100542468, Dvor
 12. Željko Milić, Srbin, Dvor, Volinja 16/3, broj O.I. 100242651, Dvor
 13. Nikola Bijelić, Srbin, Volinja 2, brojO.I. 102894913, Dvor
 14. Sanjica Menićanić, Hrvatica, Dvor, Rujevac 115, broj O.I.14377432, Dvor
 15. Ahmet Palislamović, Bošnjak, Dvor, Rujevac 114, broj O.I. 103099363, Dvor 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)

Nositelj liste: ZORAN TESLA

 1. Zoran Tesla, Srbin, Dvor, Trgovi 30, broj O.I. 102869314, Dvor
 2. Milan Beko, Srbin, Dvor, Donji Javoranj 45, broj O.I. 102812042, Dvor
 3. Marko Tepšić, Srbin, Dvor, Gornja Stupnica 16/2, broj O.I. 102963164, Dvor
 4. Marina Tepšić, Srpkinja, Dvor, Gornja Stupnica 16/2, broj O.I. 102329960, Dvor
 5. Ćoja Stojan Krnjaić, Srbin, Dvor, Kepčije 33, broj O.I. 100574462, Dvor
 6. Evica Lukić, Srpkinja, Dvor, Donji Javoranj 43, broj O.I. 14588873, Dvor
 7. Ljuban Malivuk, Srbin, Dvor, Donji Dobretin 3, broj O.I. 101679941, Dvor
 8. Pero Miličević, Srbin, Dvor, Trgovi 58, broj O.I. 14467427, Dvor
 9. Vesna Čolan, Hrvatica, Dvor, A. Stepinca 10, broj O.I. 102276100, Dvor
 10. Stojan Jović, Srbin, Dvor, Rujevac 156, broj O.I. 102703514, Dvor
 11. Ljuban Ðurić, Srbin, Dvor, Donji Javoranj 90, broj O.I. 102772946, Dvor
 12. Slavica Preradović, Srpkinja, Dvor, Rujevac 96, broj O.I. 15231811, Dvor
 13. Tihomir Tepšić, Srbin, Dvor, Donja Stupnica 23, broj O.I. 102330552, Dvor
 14. Stojan Vasiljević, Srbin, Dvor, Donja Stupnica 12, broj O.I. 103036242, Dvor
 15. Dragomir Joka, Srbin, Dvor, Trgovi 33, broj O.I. 103433408, Dvor   

HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP)

Nositelj liste: MIJAT BARIĆ     

 1. Mijat Barić, Hrvat, Dvor, Alojzija Stepinca 62, broj O.I. 102493031, Dvor
 2. Tomislav Begić, Hrvat, Dvor, Zamlača 49, broj O.I. 101025119, Dvor
 3. Ana-Marija Pavlović, Hrvatica, Dvor, Golubovac Divuški 29, broj O.I. 103412462, Dvor
 4. Ivica Drndelić, Hrvat, Dvor, Golubovac Divuški 34, broj O.I. 103501488, Dvor
 5. Niko Pavlović, Hrvat, Dvor, Vanići 44D, broj O.I. 101142153, Dvor
 6. Josipa Bencun, Hrvatica, Dvor, Grada Vukovara 46, broj O.I. 14399732, Dvor
 7. Rudolf Tidlačka, Hrvat, Dvor, Ante Starčevića 12, broj O.I. 102808681, Dvor
 8. Dražen Špančić, Hrvat, Dvor, Zamlača 55, broj O.I. 103183459, Dvor
 9. Selim Hurtić, Hrvat, Dvor, Vanići 53A, broj O.I. 15644572, Dvor
 10. Ankica Šinko, Hrvatica, Dvor, Alojzija Stepinca 66, broj O.I. 15116363, Dvor
 11. Ruža Kos, Hrvatica, Dvor, Vladimira Nazora 10, broj O.I. 103078124, Dvor
 12. Slavko Tomić, Hrvat, Dvor, Unčani 44, broj O.I. 101944344, Dvor
 13. Vladimir Sigur, Hrvat, Dvor, Struga Banska 52, broj O.I. 102316071, Dvor
 14. Ilija Stipić, Hrvat, Dvor, Kozibrod 7, broj O.I. 100399685, Dvor
 15. Haris Juranović, Hrvat, Dvor, Kuljani 30, broj O.I. 103216466, Dvor 

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: BRANISLAV PAVLOVIĆ,dipl. oecc.

 1. Branislav Pavlović, dipl. oecc. Srbin, Dvor, Grada Vukovara 64, broj O.I. 102879190, Dvor
 2. Milan Durman, Srbin, Dvor, Gornji Javoranj 5, broj O.I. 102059992, Dvor
 3. Milorad Tomašević, prof. Srbin, Dvor, Mile Blaževića – Čađe 6, broj O.I. 102683051, Dvor
 4. Miloš Šakić, Srbin, Dvor, Zrinskih i Frankopana 12A, broj O.I. 15084492, Dvor
 5. Branko Mećava, Srbin, Dvor, Komora 23, broj O.I. 15759378, Dvor
 6. Rade Rakas, Srbin, Dvor, Tina Ujevića 9, broj O.I: 103148986, Dvor
 7. Milan Lukač, Srbin, Dvor, Javornik 1F, broj O.I. 102590998, Dvor
 8. Blaž Baštek, Hrvat, Dvor, Mile Blaževića – Čađe 4, broj O.I. 14588851, Dvor
 9. Mićo Koljaja, Srbin, Dvor, Rujevac 3, broj O.I. 13775668, Dvor
 10. Marica Malivuk, Srpkinja, Dvor, Donji Dobretin 4, broj O.I. 102790974, Dvor
 11. Stojša Milinković, Srbin, Dvor, Donja Stupnica 19, broj. O.I. 102873487, Dvor
 12. Ivan Vuković, Hrvat, Dvor, Unčani 77, broj O.I. 102521793, Dvor
 13. Vaso Dragosavljević, Srbin, Dvor, A. B. Bušića 18, broj O.I. 103605832, Dvor
 14. Branka Koljaja, dipl. ing. Srpkinja, Dvor, Rujevac 3, broj O.I. 14700483, Dvor
 15. Nedeljka Pavlović, Srpkinja, Dvor, Grada Vukovara 64, broj O.I. 102868051, Dvor,

NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Nositelj liste: DRAGANA MARČINKOVIĆ, dr. vet. med.

 1. Dragana Marčinković, dr.vet.med. Srpkinja, Dvor, Unčani 78A, broj O.I. 102470830, Dvor
 2. Ljuban Menićanin, dipl.ing. Srbin, Dvor, Rujevac 58, broj O.I. 102589190, Dvor
 3. Marija Januzović, Srpkinja, Dvor, Hrvatskih branitelja 17B, broj O.I. 15686556, Dvor
 4. Milan Šerbula, Srbin, Dvor, Hrvatskog proljeća I odv. br. 6, broj O.I. 102291247, Dvor
 5. Josipa Golub, Hrvatica, Dvor, Grada Vukovara 50, broj O.I. 15023680, Dvor
 6. Miroslav Slijepčević, Srbin, Dvor, Hrtić 39A, broj O.I. 102708709, Dvor
 7. Aleksandar Dragišić, Srbin, Dvor, A i S Radića 19, broj O.I. 102845373, Dvor
 8. Mr.sc. Janko Vasiljević, Srbin, Dvor, Trg bana J. Jelačića 21, broj O.I. 103420402, Dvor
 9. Jelka Dujlović, Srpkinja, Dvor, Matijevići, A. Cesarca 5, broj O.I. 103157534, Dvor
 10. Dragan Milić, Srbin, Dvor, Grmušani 5, broj O.I. 102792745, Dvor
 11. Gordana Borojević, Srpkinja, Dvor, Kosna 10, broj O.I. 14766142, Dvor
 12. Branko Šušnjar, Srbin, Dvor, Kralja Tomislava 12, broj O.I. 102798916, Dvor
 13. Božidar Akik, Srbin, Dvor, Zrinska Draga 21, broj O.I. 101874664, Dvor
 14. Dragan Sundać, Srbin, Dvor, Donji Javoranj 7, broj O.I. 102700728, Dvor
 15. Dragica Pašić, Srpkinja, Dvor, Kepčije 34, broj O.I. 103160463, Dvor
  SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (SDSS)

Nositelj liste: NIKOLA ARBUTINA

 1. Nikola Arbutina, Srbin, Dvor, Gorička 34, broj O.I. 14377474, Dvor
 2. Nikola Trbulin, Srbin, Dvor, Grmušani 1A, broj O.I. 100081440, Dvor
 3. Branko Drageljević, Srbin, Dvor, Javnica 9, broj O.I. 102658877, Dvor
 4. Ljuban Milaković, Srbin, Dvor, Ljubina 11, broj O.I. 102731205, Dvor
 5. Miroslav Jarić, Srbin, Dvor, Javornik 3, broj O.I. 102149713, Dvor
 6. Simo Rajšić, Srbin, Dvor, Kralja Tomislava 33 D, broj O.I. 15049935, Dvor
 7. Miroslav Krstinić, Srbin, Dvor, Pedalj 44, broj O.I. 102231452, Dvor
 8. Nikola Carić, Srbin, Dvor, Frana Tućana 2, broj O.I. 102369183, Dvor
 9. Milić Milinković, Srbin, Dvor, Donja Stupnica 18A, broj O.I. 103613545, Dvor
 10. Milan Tomašević, Srbin, Dvor, Hrvatskog proljeća I odv. br. 8, broj O.I. 101462445, Dvor
 11. Nikolina Repak, Srpkinja, Dvor, Paukovac 20, broj O.I. 101187690, Dvor
 12. Rade Kepčija, Srbin, Dvor, Kepčije 37, broj O.I. 14325700, Dvor
 13. Ðorđe Plavljanić, Srbin, Dvor, Donja Oraovica 42, broj O.I. 103357311, Dvor
 14. Milorad Ivković, Srbin, Dvor, Zrinski Brđani 36, broj O.I. 102828064, Dvor
 15. Željko Pribičević, Srbin, Dvor, Glavičani 26, broj O.I. 14632892, Dvor 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP)

Nositelj liste:  JURE TOMIĆ                                            

 1.  Jure Tomić, Hrvat, Dvor, Unčani 65, broj O.I. 102412658, Dvor
 2.  Branislav Joka, dipl.ing., Srbin, Dvor, Kralja Tomislava 48, broj O.I. 14952869 Dvor
 3.  Ljubica Popović, Srpkinja, Dvor, Mile Blaževića - Čađe 6, broj O.I. 102747850, Dvor
 4.  Dragan Komljenović, Srbin, Dvor, Golubovac Divuški 44, broj O.I. 101992573, Dvor
 5.  Ostoja Malešević, Srbin, Dvor, Hrvatskog proljeća I odv.  10, broj O.I. 14399719, Dvor
 6.  Vjekoslav Valentić, dipl. ing. Hrvat, Dvor, Ivana Gundulića 7, broj O.I. 101941929, Dvor
 7.  Smiljana Živković, Srpkinja, Dvor, Hrvatskog proljeća 13A, broj O.I. 103148150, Dvor
 8.  Mirjana Ćulibrk, Srpkinja, Dvor, Matijevići, 5. kolovoza 1995. br. 89, broj O.I. 100935781, Dvor
 9.  Štefko Špančić, Hrvat, Dvor, Zamlača 55, broj O.I. 102754494, Dvor
 10.  Milorad Preradović, Srbin, Dvor, Rujevac 99, broj O.I. 15012277, Dvor
 11.  Mirko Ćordaš, Srbin, Dvor, Trg bana J. Jelačića 21, broj O.I. 103437210, Dvor
 12.  Ljuban Milković, Srbin, Dvor, Šakanlije 38, broj O.I. 103380866, Dvor
 13.  Merveta Zuber, Muslimanka, Dvor, Tina Ujevića 2, broj O.I. 15049989, Dvor
 14.  Gordana Butić, Hrvatica, Dvor, Mile Blaževića - Čađe 39, broj O.I. 101457639, Dvor
 15.  Dragutin Grafl, Hrvat, Dvor, Kuljani 37, broj O.I. 102039861, Dvor 

SRPSKA NARODNA STRANKA (SNS)

Nositelj liste: ÐURO ÐERMANOVIĆ   

 1. Ðuro Ðermanović, Srbin, Dvor, Gornji Javoranj 18, broj O.I. 102740123, Dvor
 2. Božidar Slavulj, Srbin, Dvor, Matijevići, Eugena Kvaternika 22A, broj O.I. 102739718, Dvor
 3. Vladimir Slavnić, Srbin, Dvor, Ljeskovac 102, broj O.I. 101217230, Dvor
 4. Mile Zečević, Srbin, Dvor, Matijevići, Ante Kovačića 1, broj O.I. 102845001, Dvor
 5. Predrag Babić, Srbin, Dvor, Zrinskih i Frankopana 3. odv. br. 3. broj O.I. 103127727, Dvor
 6. Slobodan Cvjetić, Srbin, Dvor, Donji Žirovac 17, broj O.I. 103108075, Dvor
 7. Bojan Basrak, Srbin, Dvor, Matijevići 5. kolovoza 1995. br. 64, broj O.I. 102886486, Dvor
 8. Petar Pušac, Srbin, Dvor, Kuljani 49, broj O.I. 103540998, Dvor
 9. Duško Rudež, Srbin, Dvor, Rudeži 25, broj O.I. 101381746, Dvor
 10. Goran Roksandić, Srbin, Dvor, Švrakarica 2, broj O.I. 102534208, Dvor
 11. Aleksandra Slavulj, Srpkinja, Dvor, Matijevići, Eugena Kvaternika 24, broj O.I. 101742704, Dvor
 12. Milan Ivković, Srbin, Dvor, Zrinski Brđani 48, broj O.I. 102592351, Dvor
 13. Nenad Mrđenović, Srbin, Dvor, Matijevići, Ante Kovačića 16, broj O.I. 103281088, Dvor
 14. Dragomir Štrbac, Srbin, Dvor, Matijevići, Eugena Kvaternika 17, broj O.I. 103559250, Dvor
 15. Marko Borojević, Srbin, Dvor, Matijevići, Eugena Kvaternika 9, broj O.I. 102746227, Dvor