Po prezentaciji rezultata projekta „Prevencija poremećaja ponašanja i pojave ovisnosti na PPDS-Općina Dvor“, a koji su dana 18.12.2007. godine provodili Udruga IRCT iz Zagreba, mladi iz Dvora i Upravni odjel za društvene djelatnosti Općine Dvor, radna grupa, koju su sačinjavali i predstavnici MUP-gospoda Mato Folić, Mirko Teči i Ivica Arčabić, donosi zajednički zaključak da se pristupi osnivanju radnog tijela koje bi obrađivalo tu problematiku..

Općinsko Poglavarstvo je prihvatilo inicijativu i uputilo prijedlog Općinskom Vijeću koje već 24.12.2007. godine donosi Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Dvor. Vijeće trenutno broji 14 članova, a otvoreno je za svima za sve vidove suradnje.

Djelokrug rada ovog Vijeća je razvoj svijesti građana prema nepoželjnim ponašanjima i kriminalitetu općenito, te izgradnja partnerskih odnosa između lokalne zajednice i policije u okviru projekta „Policija u zajednici“.

Prema ohrabrujućim najavama iz MUP, budući je prepoznat kao vrlo uspješan rezultat prezentiranog projekta, MUP će nastojati konkretne projekte s tom tematikom i financijski podržati, a što je s veseljem prihvaćeno, posebno od mladih Općine Dvor.