Obrasci za prijavu štete od elementarne nepogode (suša) mogu se podići u Općinskom poglavarstvu Općine Dvor, u sobi br.1. 

Popunjeni obrasci se također vraćaju u sobu br. 1.

Radno vrijeme Općinskog poglavarstva je od 07.30 do 15.30 sati.

Telefoni za informacije: 044/525-281 i 525-280.

Obrazac također možete skinuti ovdje, i popuniti na računalu te predati u sobu br. 1.