Temeljem članka 21. nove Odluke o komunalnoj naknadi ( «Službeni vjesnik« Općine Dvor broj 57/06 ) od 29. prosinca 2006. godine, dana je mogućnost da određeni obveznici budu oslobođeni od plaćanja komunalne naknade i to:

  • obveznici koji su korisnici stalne pomoći za uzdržavanje obveznici
  • nositelji staračkog poljoprivrednog domaćinstva bez drugih prihoda
  • obveznici kojima prihod po domaćinstvu u prethodnoj godini  iznosi manje od 600,00 kuna mjesečno