DVOR- Tvrtka EKO-DERATIZACIJA d.o.o. iz Zagreba na području naselja DVOR vrši preventivnu deratizaciju objekata.

Deratizaciju provode 3 djelatnika  prema Planu provođenja sustavne deratizacije u vremenu od 10-12.11.2008.

Deratizacija se provodi u 3 bloka:

I.BLOK - 10.11.2008. (PONEDJELJAK)

ulice: Trg bana Josipa Jelačića, A.Starčevića, A. Stepinca, Grada Vukovara, Kralja Tomislava, Frana Tućana, Zrinskih i Frankopana i Hrvatskog proljeća

II.BLOK - 11.11.2008 (UTORAK)

ulice:  Hrvatskog Pounja, S. i A. Radića, I.K.Sakcinskog, A.B.Bušića, V. Nazora, Mile Blaževića Čađe, Hrvatskih branitelja i Tina Ujevića

III. BLOK - 12.11.2008. (SRIJEDA)

javne ustanove, kanalizacijski šahtovi, napušteni objekti i odlagalište otpada