za-selek-otpadaU cilju učinkovitije zaštite okoliša i smanjivanja ukupne količine otpada, Općina Dvor postavila je u vašem naselju spremnike za odvojeno skupljanje korisnog otpada.

Stoga vas molimo da u svojim domaćinstvima razdvojite korisni otpad od nekorisnog, a sve ono što se može reciklirati odložite u za to predviđene spremnike. Na taj način doprinosite uštedi energije, smanjujete zagađivanje vode, smanjujete sječu šuma, smanjujete količinu komunalnog otpada i aktivno doprinosite očuvanju okoliša za buduće naraštaje.

U PLAVE spremnike za PAPIR treba odlagati stare novine, časopise, prospekte, kataloge, pisma, uredski papir, bilježnice, knjige, telefonske imenike, čiste kartone, vrećice od papira i sl. U ove spremnike ne smijete odlagati  tetrapake, prljavi papir, najlonske vrećice, plastičnu ambalažu, plastificirani papir i sl.

U ZELENE spremnike za STAKLO treba odlagati prazne staklenke i boce svih boja bez zatvarača i čepova. U spremnike za otpadno staklo ne smijete odlagati žarulje, porculansko ili keramičko posuđe, armirano, kristalno i automobilsko staklo, kao i bočice od lijekova.

U SIVE spremnike za METALNU AMBALAŽU treba odlagati prazne limenke sokova, prazne limenke piva , prazne konzerve za voće, povrće i sl. U ove se spremnike ne smije odlagati  bilo koja druga vrsta metala (cijevi, šipke, čavli i dr)

U posude za komunalni otpad odlaže se isključivo komunalni otpad nastao u kućanstvu, a NE SMIJE SE ODLAGATI  tekuće i polutekuće tvari, žar, pepeo, električne baterije, akumulatore, otpad iz vrta, otpadni građevinski materijal, lešine životinja, auto gume i sl.U očekivanju kako ćete se uključiti u ovaj  program odvojenog skupljanja sekundarnih sirovina i pomoći očuvanju čistog i zdravog okoliša, unaprijed zahvaljujemo.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE DVOR