banner nabava dvor

Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA | OPĆINA DVOR | POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA OPĆINE DVOR
Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma OPĆINE DVOR donosi
R J E Š E N J E o određivanju glasačkih mjesta Na području OPĆINE DVOR:    pdf  RJEŠENJE o određivanju glasačkih mjesta

|

Poziv na sudjelovanje u radu seminara Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva u sklopu Potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“.

Molimo proslijedite poziv tvrtkama, obrtima, i OPG na vašem području.

Poziv i prijavnica u prilogu.

document  Poziv na sudjelovanje u radu seminara Edukacije o EU fondovima

|

Na temelju odredbe članka 126. stavak 7. i 8. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dvor objavljuje izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja u bruto iznosu kako slijedi;

VRSTA TROŠKOVA

IZNOS SREDSTAVA U KUNAMA

Naknada biračkim odborima

I. i II. krug izbora /118x574,58/

67.800,44

Najam privatne kuće korištene za održavanje I. i II. kruga izbora

/574,58 x2/

1.149,16

Glasački listići, zapisnici i prijepisi zapisnika za I. i II. krug glasovanja

5.362,45

Troškovi prevoditeljice glasačkog listića s latinice na ćirilicu

383,05

Naknade za rad članova stalnog i proširenog sastava Izbornog povjerenstva – I. i II. krug

60.995,78

Naknada informatičkim koordinatorima i financijskom koordinatoru

10.291,29

Objava kandidacijskih lista i izbornih rezultata u Večernjem listu (04.05.2013.,21.05.2013. i 04.06.2013.)

13,663,00

Putni troškovi Izbornog povjerenstva

9.536,13

UKUPNO

169.181,30

Predsjednica

Mihaela Rastovac, v.r.

pdf  Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

|

U četvrtak, 27. lipnja 2013. godine, održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor. 

Na sjednici je za predsjednika Općinskog vijeća izabran  Stjepan Buić  a za potpredsjednika  Marijan Janošević.

Za članove Mandatne komisije izabrani su: Predrag Begić za predsjednika, Goran Živković i Ljubomir Carić za članove.

U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća izabrani su: Miroslav Krstinić za predsjednika, Marijan Janošević i Stjepan Buić za članove.

Novi saziv Općinskog vijeća čine slijedeći vijećnici: Dragan Šašo, Miroslav Krstinić, Nikola Trbulin, Rade Kepčija, Ljuban Milaković, Goran Živković, Branislav Joka, Zoran Tesla, Đuro Đermanović, Dragan Menićanin, Stjepan Buić, Predrag Begić, Marijan Janošević, Ljubomir Carić i Dragica Čamber –Kućan.

|
Stranica 3 od 12

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor