smallpreviewAGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE dana 23. svibnja 2014. godine objavljuje J A V N I P O Z I V za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dvor I.
(1) Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji na području Općine Dvor kao osam proizvodno-tehnološke cjeline o kojima se podaci nalaze u Prilogu 1. ovog Javnog poziva.

xlsGP_OBJAVA_6_12.xls

pdfJavni poziv Dvor -23-5-2014.pdf

pdfPrilog 2_popis dokumentacije_final.pdf

pdfPrilog 3.pdf

pdfUPUTE_ZA_ISPUNJAVANJE_GOSPODARSKOG_PROGRAMA_FINAL-20-11-2013.pdf