banner nabava dvor

Opće obavijesti

SIMORA- Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije
Poziv za iskaz interesa za 2012. godinu - Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini, Potprogram II. „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“.

Obrazci za download:

PRILOG 2 - POZIV ZA ISKAZ INTERESA

PRILOG 3 - DODATAK A - KONTROLNI OBRAZAC

PRILOG 4 - DODATAK B - PRIJAVNI OBRAZAC

PRILOG 5 -DODATAK C - PRORAČUN PROJEKTA

PRILOG 6 - SMJERNICE ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA

|
Stranica 3 od 8

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor