Uz veliki odaziv lovaca, s početkom u 10,00 sati održana je redovna godišnja Skupština LD "JELEN" Divuša.

Od 99 što matičnih što internih članova društva Skupštini je prisustvovalo 73 lovca. Skupština je započela minutom šutnje za preminule članove od zadnje Skupštine: Drago Krolo i Ðuro Kušan. 

 

Izvješća Skupštini izložili su Predsjednik, Lovnik, Tajnik, Rizničar, Voditelj LGO, Nadzorni odbor i Stegovni sud. Kako su izvješća detaljno obrađena po istima se malo raspravljalo a usvojena su jednoglasno. 

Zatim su Skupštini predočni Planovi: lova, odstrela, rada i financijski plan. Planovi su usvojeni jednoglasno.

Povodom 60-godišnjice rada LD osnovati će se Organizacijski odbor za obilježbu ovog jubileja.

Rasprava se vodila i oko predstojeće sjetve kukuruza, gradnji lovačke luće i gradnji strelišta za leteće mete.

Svečanu izjavu i potpisivanje Ugovora o lovočuvarskoj službi potpisali su novopostavljeni lovočuvari Eduard Juranović i Stjepan Radić ml.

Druženje je nastavljeno uz paprikaš, pripremljen od strane ekonomata, ovom prigodom im je lovac Luka Joka darovao nekoliko kompleta pregača i ostalog pribora za pripremu paprikaša.

 

image_1.jpgimage_2.jpg

 

image_5.jpg