thumb_dscf0042VRPOLJE BANSKO - U nedelju, 22.07.2007. godine pčelari PU KESTEN-DVOR su uređivali objekat i okoliš bivše područne osnovne škole u Vrpolju Banskom.

Objekat su dobili na korištenje Odlukom Upravnog vijeća OŠ, a koju je potvrdilo Poglavarstvo SMŽ.

Objekat će se koristiti za osnivanje “edukacijskog centra za ekološko pčelarenje” jer se takova potreba nameće pošto se samo na području naše općine 6 pčelara upisalo u Upisnik ekoloških pčelara, a takav trend je prisutan i u široj okolini. 

Za osnivanje ekološkog centra je predhodno pribavljena suglasnost Hrvatskog pčelarskog saveza, Agronomskog fakulteta, a projekt će podržati SMŽ i Općina Dvor.
dscf0019.jpg
 
 

 

dscf0030.jpg