Folder Zapisnici

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
pdf Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor (2275 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 49 KB)
default Z A P I S N I K sa sjednice Stožera zaštite i spašavanja 15 10 2015 (157 preuzimanja) Popular Preuzmi (odt)
document ZAPISNIK sa 5. sjednice Općinskog vijeća - 23.05.2014 (1278 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 16 KB)
document ZAPISNIK sa 9. sjednice Vijeća - 25.05.2018. (1357 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 24 KB)
document ZAPISNIK 6. sjednice Vijeća - 27.12.2017. (1314 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 20 KB)
document ZAPISNIK Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor – 22.11.2013. (1553 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 25 KB)
document ZAPISNIK Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor – 27.06.2013. (1731 preuzimanje) Popular Preuzmi (docx, 21 KB)
document ZAPISNIK Prva sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor – 12.09.2013. (1749 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 22 KB)
document ZAPISNIK sa 10. sjednice Vijeća - 02.07.2018. (1144 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document ZAPISNIK sa 11. sjednice Vijeća - 06.09.2018. (1356 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 17 KB)
document ZAPISNIK sa 12. sjednice Vijeća - 13.09.2018. (1165 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 18 KB)
document ZAPISNIK sa 13. sjednice Vijeća - 11.10.2018 (1149 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 16 KB)
document ZAPISNIK sa 14. sjednice Vijeća - 30.10.2018. (1129 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document ZAPISNIK sa 15. sjednice Vijeća - 30.11.2018. (1200 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 26 KB)
document ZAPISNIK sa 16. sjednice Vijeća 20.12.2018 (1012 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 20 KB)
document ZAPISNIK sa 17. sjednice Vijeća - 30.01.2019 (1051 preuzimanje) Popular Preuzmi (doc, 22 KB)
document ZAPISNIK sa 18. sjednice Vijeća - 29.03.2019 (1058 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 22 KB)
document ZAPISNIK sa 19. sjednice Vijeća - 13.06.2019 (1052 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 18 KB)
document ZAPISNIK sa 2. sjednice Vijeća 13.07.2017. godine (1325 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 17 KB)
document Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća (1584 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 22 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281