pdf Odluku o odabiru najpovoljnije ponude (1 preuzimanje) New
pdf Odluku o korisnicima stipendije za školsku 2019/2020 godinu (1 preuzimanje) New
pdf III Izmjene i dopune Plana nabave 2020. (9 preuzimanja) New
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristupa informacijama za 2019 (21 preuzimanje) New
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Općina Dvor (36 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Dječji vrtić (31 preuzimanje)
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Knjižnica (31 preuzimanje)
document Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti ZBIRNA (119 preuzimanja) Popular
pdf STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE DVOR 2018. - 2023. (149 preuzimanja) Popular
pdf Saziv 27. Sjednice Općinskog vijeća (98 preuzimanja)
document Registar ugovora sa EOJN-a ažuriran na dan 18.03.2020. godine (122 preuzimanja) Popular
document II izmjena I dopuna Plana nabave za 2020. godinu (140 preuzimanja) Popular
document Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2020. godinu (151 preuzimanje) Popular
pdf Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80 ZJN (281 preuzimanje) Popular
document BILJEŠKE uz Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor (228 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor (219 preuzimanja) Popular
pdf Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU naselja Dvor (256 preuzimanja) Popular
pdf Zaključak o utvđivanju konačnog prijedloga - I. izmjenja i dopuna Urbanističkog plana uređenja neselja Dvor (260 preuzimanja) Popular
pdf Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (224 preuzimanja) Popular
document XX Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (190 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281