document I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Komunalca – Dvor d.o.o. (4 preuzimanja) New
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Općina Dvor (7 preuzimanja) New
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Knjižnica (6 preuzimanja) New
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Dječji vrtić (6 preuzimanja) New
document Ispitni izvještaj - 17 V1624 - lokalni vodovod Rujevac (6 preuzimanja)
default Javni poziv za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika (58 preuzimanja)
spreadsheet Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za razdoblje 1.1. – 30.6. 2017. (19 preuzimanja)
spreadsheet Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu (22 preuzimanja)
document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (56 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika (69 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti općinskog vijeća (58 preuzimanja)
document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (80 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Općina Dvor 1-6.17 (48 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. knjižnica 1-6.17 (45 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Dječji vrtić 1-6.17 (50 preuzimanja)
spreadsheet Financijsko izvješće 2017. Općina Dvor 1-6.17 i konsolidirani (55 preuzimanja)
document Donacije i sponzorstva – 01.01.2017. do 30.06.2017 (80 preuzimanja)
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopiila u 2017. godini (73 preuzimanja)
document Registar ugovora bagatelne nabave – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine (50 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine (46 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281