spreadsheet Godišnji obračun o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2019. Godinu. (30 preuzimanja)
document V izmjene I dopune Plana nabave za 2020 godinu (62 preuzimanja)
document Saziv za 28. sjednicu Vijeća 17 07 2020 (53 preuzimanja)
spreadsheet Fin izvjestaj 01 06 20 OPCINA (75 preuzimanja)
spreadsheet Fin izvjestaj 01 06 20 KNJIZ (62 preuzimanja)
spreadsheet Fin izvjestaj 01 06 20 DV (71 preuzimanje)
document IV. Izmjene I dopne Plana nabave (136 preuzimanja) Popular
pdf Odluku o odabiru najpovoljnije ponude (229 preuzimanja) Popular
pdf Odluku o korisnicima stipendije za školsku 2019/2020 godinu (218 preuzimanja) Popular
pdf III Izmjene i dopune Plana nabave 2020. (240 preuzimanja) Popular
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristupa informacijama za 2019 (276 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Općina Dvor (254 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Dječji vrtić (238 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Knjižnica (246 preuzimanja) Popular
document Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti ZBIRNA (319 preuzimanja) Popular
pdf STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE DVOR 2018. - 2023. (481 preuzimanje) Popular
pdf Saziv 27. Sjednice Općinskog vijeća (329 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora sa EOJN-a ažuriran na dan 18.03.2020. godine (319 preuzimanja) Popular
document II izmjena I dopuna Plana nabave za 2020. godinu (319 preuzimanja) Popular
document Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2020. godinu (356 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281