default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika (8 preuzimanja) New
default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika (7 preuzimanja) New
default Službeni vjesnik - Akti općinskog vijeća (7 preuzimanja) New
spreadsheet Proračun za 2018. godinu (13 preuzimanja) New
document Saziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor (17 preuzimanja)
document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (26 preuzimanja)
spreadsheet Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2018. god. sa projekcijama za 2019. i 2020. god. (38 preuzimanja)
pdf Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (37 preuzimanja)
pdf Objava javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (64 preuzimanja)
document I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Komunalca – Dvor d.o.o. (27 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Općina Dvor (34 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Knjižnica (28 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Dječji vrtić (36 preuzimanja)
document Ispitni izvještaj - 17 V1624 - lokalni vodovod Rujevac (32 preuzimanja)
default Javni poziv za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika (79 preuzimanja)
spreadsheet Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za razdoblje 1.1. – 30.6. 2017. (33 preuzimanja)
spreadsheet Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu (43 preuzimanja)
document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (93 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika (113 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti općinskog vijeća (101 preuzimanje) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281