default Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost (6 preuzimanja) New
pdf Konačni rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Dvor (28 preuzimanja)
pdf Službeni vjesnik 1/17 (53 preuzimanja)
pdf Službeni vjesnik 17/17 (51 preuzimanje)
pdf Službeni vjesnik 67 B/16 (60 preuzimanja)
document Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Dvor (52 preuzimanja)
document Rezultati izbora za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda 2017. (64 preuzimanja)
document Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća (138 preuzimanja) Popular
document Rezultati izbora za općinskog načelnika (168 preuzimanja) Popular
default Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi. (62 preuzimanja)
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE DVOR (329 preuzimanja) Popular
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR (684 preuzimanja) Popular
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (535 preuzimanja) Popular
pdf SDP HNS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (279 preuzimanja) Popular
pdf NS BDS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (241 preuzimanje) Popular
pdf HSS DSS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (229 preuzimanja) Popular
pdf HDZ KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (253 preuzimanja) Popular
pdf SDSS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (231 preuzimanje) Popular
pdf VIJEĆE GRUPA BIRAČA KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (212 preuzimanja) Popular
pdf MARKO TEPŠIĆ KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR (173 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281