smallpreview 1I ove godine Općina Dvor će pomoći roditeljima osnovnoškolaca. Prošle godine je, uz pomoć UNICEFa, financirana nabava udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava. Roditelji su se obvezali da će udžbenike vratiti kako bi se mogli podijeliti za korištenje u novoj školskoj godini što je i urađeno.

 

Općinsko vijeće Općine Dvor, na sjednici održanoj 30.06.2015. godine, je donijelo Odluku o financiranju nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Dvor u školskoj 2015./2016. godini.

Postupak će se provoditi kao i prošle godine podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor. Uz zahtjev se moraju priložiti:

- preslika osobne iskaznice jednog roditelja,

- potpisana izjava jednog roditelja da učenici nisu stekli pravo na financiranje ili sufinanciranje nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po nekoj drugoj osnovi, a ako jesu, izjava o iznosu na koji su stekli pravo po toj drugoj osnovi,

- original računa za kupljena pripadajuća dopunska nastavna sredstva na kojem je vidljivo da je uplata izvršena. Račun mora biti naslovljen na ime i prezime jednog roditelja učenika.

Na ovaj način će se roditeljima djece osnovnoškolske dobi drugu godinu za redom pomoći u opremanju djece za školu jer će sredstva za kupnju udžbenika i radnih bilježnica moći utrošiti za ostale potrebe.

 

Odluka o financiranju nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Dvor u školskoj 2015./2016. godini.