S A Z I V A M

SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

koja će se održati u ponedjeljak, 23. prosinca 2019. godine, s početkom u 9:00 sati
u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Donošenje 3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dvor za 2018.
  3. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova izobrazbe i polaganja ispita za osposobljavanje za: voditelja OPG-a, rukovatelja trimerom, rukovatelja poljoprivrednim traktorom s radnim priključcima, rukovatelja motornom lančanom pilom, rukovatelja bagerom i rukovatelja viličarom
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Dvor u 2018. godini
  5. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu, s trogodišnjim financijskim  učincima
  1. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Dvor za razdoblje od 2020. do 2023. godine
  2. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Dvor
  1. Donošenje Odluke o Općinskim porezima Općine Dvor
  2. Donošenje Odluke o davanju ovlasti nadležnoj organizaciji platnog prometa za obračun i uplatu u državni proračun naknade za obavljanje poslova utvrđivanja i naplate lokalnih poreza Općine Dvor povjerenih Poreznoj upravi

 

Predsjednik Vijeća
 Stjepan Buić