Dana 10.12.2019. godine, obavljen je tehnički pregled u postupku izdavanja Uporabne dozvole za izvedene radove na izgradnji vodovoda u naseljima Gornji i Donji Javoranj.

Pregledu su bili nazočni predstavnici UOPUGZO SMŽ, predstavnici javno pravnih tijela koji su sudjelovali u postupku izdavanju Lokacijske i građevinske dozvole, direktor Komunalca – Dvor,  te načelnik Općine. Nakon pregleda utvrđeno je da su radovi izvedeni u skladu s aktom o gradnji i projektnom dokumentacijom.

Vrijednost izvedenih radova je 3.606.700,88 kn, sredstva su osigurana iz  EU fondova, Programa  ruralnog  razvoja, Mjera 07; Operacija 7.2.2., „Ulaganja u građenje javnih sustava u vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.

P1000678