Na sjednici Općinskog vijeća Općine Dvor, održanoj 29. ožujka 2019. godine, raspravljalo se i o informaciji u vezi Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva koji je Vlada RH donijela 12. Studenog 2018. godine.

Budući je tema ponovno u fokusu javnosti, a iz rasprava je u potpunosti isključena lokalna zajednica, načelnik je početkom ožujka uputio službeni dopis Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u kojem se traži službena informacija o tome što se trenutačno događa vezano za provedbu Nacionalnog programa i u vojarni Čerkezovac. Budući da do sada nikakve informacije nama Općinsko vijeće je donijelo dva zaključka:

ZAKLJUČAK o provedbi nacionalnog programa

FOND obavijest o aktivnostima porovedbe nacionalnog programa

Uspostava info centra o zbrinjavanju radioaktivnog odpada

Zbrinjavanje otpada očitovanje mup