Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09., 13/10., 15/13. 30/14, 19/18.),

S A Z I V A M

18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR
 

koja će se održati u petak, 29. ožujka 2019. godine, s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.
 

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Donošenje Zaključaka po podnesenim Izvještajima o radu za 2018. godinu:
  1. Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor
  2. Knjižnice i čitaonice Dvor
  3. ODCK Dvor
 3. Donošenje Zaključka po podnesenim financijskim izvještaju za 2018. godinu ODCK Dvor
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje otpadom u 2018. godini
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 2018. godini
 7. Donošenje Plana utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području Općine Dvor u 2019. godini
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2019. godini
 9. Donošenje Odluke o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika
 10. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvještaju o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2018. Godine
 11. Informacija u vezi Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva koji je Vlada RH donijela 12. studenog 2018.

Predsjednik Vijeća

     Stjepan Buić