Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine, br.87/08 i 136/12) i članka 30. Statuta Općine Dvor ("Službeni vjesnik Općine Dvor, br. 31/09, 13/10, 15/13, 30/14),
Općinsko vijeće Općine Dvor je na sjednici održanoj dana _________________. godine donijelo je Prijedlog pana Proračuna za 2016.

smallpreviewPrijedlog plana Proračuna 2016 sve